<dd id="1xqmh"><center id="1xqmh"></center></dd><em id="1xqmh"><object id="1xqmh"><input id="1xqmh"></input></object></em>
<li id="1xqmh"></li>

  <tbody id="1xqmh"></tbody>

  <progress id="1xqmh"><pre id="1xqmh"></pre></progress>
  Hide
   您现在的位置: 首页  人才培养  高职专业
  人才培养
  高职专业

  丽水学院高职招生目录

  20166月)

  序号

  专业代码

  专业名称

  专业方向

  学制

  备注

  1

  620201

  护理


  3

  2016年招生专业

  2

  620201

  护理


  五年一贯制

  2016年招生专业

  3

  620101K

  临床医学


  3

  2016年招生专业

  4

  670102K

  学前教育


  3

  2016年招生专业

  5

  670301

  文秘


  3

  2016年招生专业

  6

  690101

  社会工作


  3

  2016年招生专业

  7

  540301

  建筑工程技术


  3

  2016年招生专业

  8

  650101

  艺术设计

  青瓷方向

  五年一贯制

  2016年招生专业

  9

  650101

  艺术设计

  石雕方向

  五年一贯制

  2016年招生专业

  10

  630302

  会计


  3

    

  11

  670202

  商务英语

    

  3

    

  12

  610201

  计算机应用技术


  3

    

  13

  560103

  数控技术


  3

    

  14

  610102

  应用电子技术


  3

    

  15

  630502

  国际经济与贸易


  3

    

  16

  630701

  市场营销


  3

    

  17

  630801

  电子商务


  3

    

  18

  520804

  环境工程技术


  3

    

  19

  570101

  食品生物技术


  3

    

  20

  570102

  化工生物技术


  3

    

  21

  570103

  药品生物技术


  3

    

  22

  570104

  农业生物技术


  3

    

  23

  620102K

  口腔医学


  3

    

  24

  620405

  口腔医学技术


  3

    

    

    

    

  丽水学院职业技术学院

  201667

    


  2018年正宗广西持码诗